Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Žiadatelia a výška podpory

Podmienky získania projektov v oblasti regionálnej infraštruktúry a životného prostredia, žiadatelia, ako aj možná výška podpory závisia od konkrétneho operačného programu. Detailné informácia Vám poskytneme na našich pobočkách alebo na adrese ecc@unicreditgroup.sk

ŽIADATELIA PROJEKTOV

 • ZŠ, SŠ, VŠ,
 • iné vzdelávacie inštitúcie zo štátneho, verejného a súkromného sektora,
 • Slovenská akadémia vied (SAV),
 • inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj (súkromný, verejný a neziskový sektor).
 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • neziskové organizácie, cirkvi, združenia.

VÝŠKA PODPORY

 • 95 % oprávnených výdavkov pre regionálnu a miestnu štátnu správu a samosprávu, súkromný sektor, 100 % oprávnených výdavkov pre štátnu správu a jej organizácie, SAV,
 • minimálna a maximálna výška príspevku je stanovená v konkrétnej výzve, v prípade infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ minimálna výška celkových oprávnených
  výdavkov 8 mil. Sk, maximálne 100 mil. Sk.

TRVANIE PROJEKTU

časové ohraničenie bude uvedené v konkrétnej výzve, v prípade infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ je odporúčaná doba realizácie projektu max. 18 mesiacov.