Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Súvisiace linky

INFORMAČNÝ PORTÁL S AKTUÁLNYMI VÝZVAMI
http://www.edotacie.sk/

PORTÁL EURÓPSKEJ ÚNIE (Informačný portál EU)
http://europa.eu/index_sk.htm

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA EP V SR (Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku)
http://www.europskyparlament.sk/index/index.php

ZASTÚPENIE EK V SR (Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike)
http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm

EUROINFO (Internetová stránka Úradu vlády SR)
http://www.euroinfo.gov.sk/index/index.php

ESF (Európsky sociálny fond)
http://www.esf.gov.sk/esf/index.php?SMC=1

ÚRAD VLÁDY SR (Informačný portál Úradu vlády SR)
http://www.government.gov.sk/

NSRR (Národný strategický referenčný rámec)
http://www.nsrr.sk/aktuality/

MZP SR (Ministerstvo životného prostredia SR)
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/166

MDPT SR (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR)
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

MŠ SR (Ministerstvo školstva SR)
http://www.minedu.sk/

MH SR (Ministerstvo hospodárstva SR)
http://www.economy.gov.sk/index/index.php

MPSVR SR (Ministerstvo zdravotníctva SR)
http://www.health.gov.sk/

MP SR (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
http://www.land.gov.sk/

NADSME (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania)
http://www.nadsme.sk/

SACR (Slovenská agentúra pre cestovný ruch)
http://www.sacr.sk/

SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu)
http://www.sario.sk/

SEA (Slovenská energetická agentúra)
http://www.sea.gov.sk/

PPA (Pôdohospodárska Platobná Agentúra)
http://www.land.gov.sk/apa/

EUROZEM (Fondy poľnohospodárom)
http://www.eurozem.sk/

UPVS (Ústredný portál verejnej správy )
http://portal.gov.sk/obcan.htm