Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Žiadatelia a výška podpory

Podmienky získania projektov v oblasti podpory podnikania, podpory vedy a výskumu a cestovného ruchu, žiadatelia, ako aj možná výška podpory závisia od konkrétneho operačného programu. Detailné informácia Vám poskytneme na našich pobočkách alebo na adrese ecc@unicreditgroup.sk

ŽIADATELIA PROJEKTOV

  • podnikateľ,
  • živnostník,
  • SZČO,
  • súkromné vysoké školy vrátane technologických inkubátorov,
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja,
  • živnostník podnikajúci v oblasti cestovného ruchu.

VÝŠKA PODPORY

  • západné Slovensko max. 40 %, stredné a východné Slovensko max. 50 %, v prípade výskumu až 85 %, pre zariadenia do a nad 10 lôžok Bratislavský kraj max. 30 %, ostatné územie SR max. 50 %,
  • minimálna výška príspevku 20 - 60 tis. eur, v prípade zariadení do a nad 10 lôžok od 2 600 eur; maximálna výška príspevku 200 tis. eur - 6 mil. eur., pri zariadeniach nad 10 lôžok celková podpora nesmie presiahnuť 12 mil. eur.

MODEL FINANCOVANIA
pre žiadateľov je prípustný len priebežný refundačný systém financovania.

TRVANIE PROJEKTOV
maximálna doba realizácie projektu je 24 - 36 mesiacov.