Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Podpora vedy a výskumu

Podpora vedy a výskumu

INOVÁCIE

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť v priemysle prostredníctvom inovačných aktivít a aplikovaného výskumu. Podporte zavádzanie nových inovácií pre technológie, postupy, alebo výrobky.

Podporované aktivity:

 • systematické získavanie nových poznatkov a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov,
  procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb,
 • podstatné zdokonalenie existujúcich výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení,
 • usmernenie výsledkov výrobného výskumu do plánu, projektu, úpravy alebo návrhu nového,
  zmeneného alebo vylepšeného výrobku,
 • zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie.

VÝSKUM

Vytvorte si kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, podporte tvorbu excelentných pracovísk
výskumu a preneste novozískané poznatky a technológie do praxe.

Podporované aktivity:

 • obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia:
  • na vysokých školách,
  • vo výskumných inštitúciách,
  • vo výskumných centrách,
  • v ostatných organizáciách výskumu a vývoja
 • podpora významných výskumných a vývojových projektov,
 • podpora aplikovaného výskumu a vývoja.