Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Cestovný ruch

Cestovný ruch

STREDISKÁ CESTOVNÉHO RUCHU

Vybudujte komplexné služby cestovného ruchu s celoročným využitím.

Podporované aktivity:

 • budovanie nekomerčnej infraštruktúry cestovného ruchu.
 • výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu ako:
  • obnova kúpeľníctva,
  • doplnkové a športové služby,
  • kúpaliská,
  • lyžiarske lanovky a vleky,
  • využitie banských diel pre CR,
  • využitie lokalít priemyselného dedičstv pre cestovný ruch.
 • podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.
 • podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov,
 • podpora manažmentu voľného času.

HOTELY A PENZIÓNY

Podporte svoje hotely a penzióny vhodnou rekonštrukciou a následným vybavením zariadení.

Podporované aktivity:

 • rekonštrukcia existujúcich hotelov a penziónov,
 • dobudovanie chýbajúcich služieb zvyšujúcich štandard zariadenia:
  • relaxačné zariadenia,
  • konferenčné priestory,
  • zariadenia aktívneho oddychu,
  • a pod.

REKREAČNÉ A UBYTOVACIE ZARIADENIA S KAPACITOU DO 10 LÔŽOK
(určené fyzickým osobám)

Podporte ako fyzická osoba svoje podnikanie v oblasti ubytovacích službieb.

Podporované aktivity:

 • rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení do 10 lôžok,
 • prestavba alebo prístavba časti rodinných domov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane oplotenia a osvetlenia,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, kozub, bazén a pod).

REKREAČNÉ A UBYTOVACIE ZARIADENIA S KAPACITOU NAD 10 LÔŽOK
(určené poľnohospodárom)

Využite ako poľnohospodársky subjekt podporu zameranú na diverzifikáciu svojej činnosti do oblasti agroturistiky a cestovného ruchu. Podmienkou je zachovanie, resp. rozšírenie existujúcich pracovných miest.

Podporované aktivity:

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou nad 10 lôžok (max. 40) vrátane ich vnútorného vybavenia,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných areálov vytvárajúcich podmienky na rekreačné a relaxačné činnosti.