Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Schémy financovania

Ponúkame Vám tri základné schémy financovania:

Link 1. Krátkodobý úver na prefinancovanie časti nákladov vynaložených na obstaranie dlhodobého majetku v rámci PRV.

Link 2. Strednodobý investičný úver na obstaranie hmotného investičného majetku, predovšetkým na nákup hnuteľného majetku a menších modernizácií v rámci PRV.

Link 3. Kombinovaný investičný úver na obstaranie, nadobudnutie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci PRV (napr. na ucelené projekty - na výstavbu a modernizáciu fariem, nákup technológií alebo strojov).