Opatrenia v rámci programu rozvoja vidieka sr

Opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 – 2013 podporované bankou

UniCredit Bank spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR a v zastúpení s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorila v apríli 2008 Rámcovú zmluvu o spolupráci v rámci projektov PRV. Prostredníctvom tejto zmluvy urýchlime spracovanie Vašich požiadaviek a umožníme Vám promptne získať finančné zdroje na realizáciu Vašich projektov v rámci PRV.

Link Opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky
       2007 – 2013, ktoré financuje UniCredit Bank.