Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

UniCredit Bank má bohaté skúsenosti so spolufinancovaním projektov v rámci Sektorového operačného programu pre roky 2004 – 2006, prostredníctvom ktorého sme prefinancovali takmer 66,387 mil. EUR / 2 mld. Sk. Počas 4. štvrťroka 2007 a 1. štvrťroka 2008 sme v každom slovenskom regióne odprezentovali schémy financovania projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR (ďalej len PRV) pre roky 2007 – 2013.

Zároveň sme deklarovali pripravenosť UniCredit Bank podieľať sa na spolufinancovaní týchto projektov.

Ak podnikáte v oblasti agrobiznisu, naše úvery Vám umožnia realizáciu investičných zámerov v rámci PRV pre roky 2007 – 2013 už dnes. Získate tak potrebné zdroje na nákup strojov, prístrojov a zariadení, ale i na financovanie náročnejších projektov súvisiacich s výstavbou, modernizáciou alebo rekonštrukciou nehnuteľností.