Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Kontakty

Súkromný sektor, verejný a neziskový sektor

Mgr. Miroslava Černeková
Konzultant pre fondy EÚ 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
UniCredit Krížna 50, 821 08 Bratislava

Tel: +421 (2) 4950 4223
Mobil: +421 911 085 579
Email: miroslava.cernekova@unicreditgroup.sk

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Jaromír Matoušek
vedúci oddelenia agri biznis
Divízia firemného bankovníctva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 3

Tel: +421 (0) 2 4950 23 00, +421 905 303 792
Fax: +421 (0) 2 4950
Email: jaromir.matousek@unicreditgroup.sk