Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Financovanie projektov a poradenstvo

AKO VÁM POMÔŽE UNICREDIT BANK

Využite komplexné služby pri získaní a financovaní projektu:

  • posúdenie projektových zámerov a pomoc pri príprave financovania projektu.
  • potvrdenie deklarujúce spolufinancovanie projektu:
    • indikatívny úverový prísľub,
    • záväzný úverový prísľub,
    • potvrdenie o disponovaní finančnými prostriedkami.
  • vedenie osobitného bežného účtu – slúži na sledovanie všetkých finančných tokov súvisiacich s projektom.
  • poskytnutie úveru:

EÚ kofinancovanie – poskytnutie dlhodobého investičného úveru bankou na zabezpečenie
povinného spolufinancovania projektu zo strany konečného prijímateľa pomoci.

EÚ preklenovací úver – úver poskytnutý bankou na preklenutie časového nesúladu
medzi potrebou úhrady oprávnených nákladov dodávateľom konečného prijímateľa pomoci
a refundáciou týchto výdavkov zo strany platobnej jednotky.