Be UniCredit

Privátne bankovníctvo

Privátne bankovníctvo

Ocenenie pre skupinu UniCredit za najlepšie služby privátneho bankovníctva v regióne Strednej a východnej Európy

Ponúkame komplexné bankové služby vedúce k dlhodobému zhodnocovaniu finančných aktív klientov disponujúcich voľnými prostriedkami v minimálnej výške 100 tis. EUR.

Radi ponúkneme:

  • osobný servis tej najvyššej kvality
  • správu rodinného majetku, poskytovanie služieb aj rodinným príslušníkom
  • profesionálnu správu aktív (Asset Management)
  • otvorenú architektúru zhodnocovania finančných aktív klientov s využitím nielen širokej ponuky investičných produktov skupiny UniCredit, ale zároveň aj tých najlepších vybraných globálnych správcov aktív
  • exkluzívne produkty určené len pre klientov Privátneho bankovníctva
  • doplnkové služby ako poradenstvo pri investíciách do umenia (služba Art Banking), zlata či ďalších alternatívnych príležitostí
  • krátkodobé a dlhodobé úvery